Användarvillkor Expo

OURNORMAL.ORG – EXPO

Our Normal Expo (nedan kallat ”Expot”), är en webbaserad tjänst som hjälper familjer med barn med funktionsvariationer att på ett enkelt sätt hitta och inhämta relevant information om anpassat utbud vad gäller besöksmål, aktiviteter, produkter, appar och resor.

ON:s Expo har en vision om att öka livskvaliteten och välmående i vardagen för familjer med barn med olika typer av funktionsvariationer. Syftet med Expot är att göra det enklare för familjer att hitta information som annars är svår att hitta online och skapa en digital yta där utställare kan vidareutveckla sin anpassade kommunikation och visa upp sitt för målgruppen nischade utbud. Därigenom vill Expot stötta familjer med barn med funktionsvariationer att övervinna mentala och sociala trösklar.

Expot drivs av den ideella Our Normal Association (med org.nr. 802499-1641) (nedan kallad ”Föreningen”). Dessa villkor reglerar förhållandet (“avtalet”) mellan annonsör (“annonsör”) och Föreningen, Annonsör kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Genom att skapa ett annonsörskonto på Expot godkänner du att du är bunden av dessa Villkor. Dessa villkor reglerar även avtalet mellan användare/besökare (“besökare”) och Expot. Genom att skapa ett konto och/eller nyttja funktionaliteten på Expot som annonsör eller besökare godkänner du att du är bunden av dessa Villkor.

Föreningen äger rätt att ändra dessa Villkor genom att publicera de ändrade villkoren på ournormal.org. Ändringar ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats på ournormal.org eller på annat sätt godkänts av dig. Om du har några frågor avseende Villkoren, kan du ställa dem till info@ournormal.org.

1. REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTON

  1. Genom att godkänna dessa Villkor garanterar du att du är åtminstone arton (18) år.
  2. Genom att bli annonsör godkänner du att den information du skapar i dina annonser, med undantag för din e-postadress och ditt lösenord, publiceras på Expot.
  3. Som annonsör är du ytterst ansvarig för att hålla ditt användarnamn och ditt lösenord hemligt. Som annonsör är du därutöver ansvarig för all aktivitet på Expot som företas genom ditt konto. Användaruppgifter får ej lämnas ut till tredje person och är personliga. Vid misstanke om att användaruppgifter hamnat hos annan part så kontakta snarast info@ournormal.org för nya.
  4. Som annonsör kan du genom tjänsten själv radera ditt eget konto på egen begäran. Om något problem kvarstår, vänligen kontakta info@ournormal.org så hjälper vi till i ärendet eller med att radera kontot.

2. ANSVAR

  1. Genom Expot förmedlar ON information som inhämtas från annonsörers offentliga information (och som kan anses vara av allmänintresse) och/eller information som annonsör själv väljer att dela och publicera. Föreningen ansvarar ej för en annonsörs informations korrekthet, kvalitet eller validitet.
  2. Föreningen eller dess företrädare, anställda och partners tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, förlorad data eller förlorad kommersiell verksamhet om sådan uppstår hos annonsör eller tredje part till följd av nyttjande av Expot.

3. FÖRBUD MOT VISS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

  1. Det är strikt förbjudet att nyttja Expot för vilseledande av information, rådgivning och medicinsk vägledning utan vetenskapligt bevisad grund eller publicering av upphovsrättsskyddat material som annonsör själv ej äger rättigheterna till.
  2. Det är även förbjudet att publicera privata, känsliga eller på annat sätt sekretessbelagda uppgifter som ej är avsedda för att delas offentligt och där godkännande från omnämnd person eller verksamhet saknas.
  3. Det är förbjudet att använda automatiserade system, “botar”, robotar för att generera innehåll i stora och för en människa oöverskådliga mängder.
  4. Annonsörer och besökare som bryter mot någon av ovanstående bestämmelser kommer omgående att stängas av från Expot.

4. UPPFÖRANDEKOD

  1. Föreningen arbetar för att skapa en seriös och välkomnande webbplats som präglas av respekt och omtanke. Såväl annonsörer som besökare förbinder sig därför att uppträda lämpligt och följa den uppförandekod som regleras i detta avsnitt.
  2. Kontakter och publicerade omdömen ska präglas av vänlig ton, respekt och konstruktiv feedback. Vi ser alltid personen först, och talar om individer snarare än diagnoser.
  3. Föreningen godkänner omdömen innan publicering och förbehåller sig rätten att inte publicera ett omdöme eller en kommentar om den bryter mot reglerna i denna uppförandekod.
  4. Det är strikt förbjudet att för såväl annonsör som besökare publicera innehåll som inkluderar:
   a. personangrepp,
   b. kommentarer med uppsåt att skapa upprördhet eller sprida vilseledande information,
   c. spam,
   e. rådgivning och medicinsk vägledning utan vetenskapligt bevisad grund,
   f. grovt och stötande språk,
   g. pornografiskt, sexuellt eller annat naket innehåll som upplevs som stötande,
   h. diskriminerande tilltal i någon form avseende till exempel identitet, kön, funktionsvariation/funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet eller religion och
   i. politisk eller religiös propaganda.

5. INNEHÅLL

  1. Som annonsör är det möjligt att skapa utkast och spara sitt innehåll för fortsatt arbete innan publicering.
  2. Föreningen granskar samtliga annonsörers innehåll innan publicering och förbehåller sig rätten att editera och fritt välja vilka annonser som ska visas på Expot.
  3. Föreningen ansvarar inte för innehållet i den information som annonsörer tillhandahåller samt väljer att publicera och/eller därefter ändra i sina annonser på Expot. Föreningen ansvarar inte heller för handlingar som besökare utför baserat på tolkning av Expot:s innehåll.
  4. Föreningen granskar löpande så mycket av det publicerade materialet som möjligt för att förhindra överträdelser vid ändringar av annonsinnehåll efter publicering.
   Det är förbjudet att publicera bilder eller texter på Expot utan att först ha fått godkännande av materialets rättighetsinnehavare. Eventuella personer som medverkar på bilderna ska ha givit sitt godkännande till fotopubliceringen.
  5. Föreningen ansvarar inte för innehåll i något från Expot länkat material, såsom innehåll på andra webbplatser, bloggar, forum eller andra användargenererade innehållssidor (”Tredjepartssidor”).
  6. Föreningen accepterar ingen publicering av bilder, videos, texter eller annat innehåll som enligt vår bedömning är stötande, hotfullt, olagligt, rasistiskt eller diskriminerande.
  7. Annonsören är själv ansvarig för fullföljande av innehåll/åtganden i de eventuella erbjudanden som annonsör väljer att tillhandahålla för Expots besökare.
  8. Annonsören har rätt att neka besökare åtkomst av innehåll i erbjudande med hänvisning till icke uppdaterad information, förändring av utbud eller annan orsak utan att först ha delgivit detta.
  9. Föreningen har rätt att sprida (genom sociala medier och/eller länkning) det innehåll som annonsör valt att publicera på Expot.
  10. Tjänsten Expot tillhandahålls som den är och utvecklas kontinuerligt för att på bästa sätt möta både annonsörers och besökares behov och önskemål. Har du synpunkter eller förslag på förbättring kontakta oss gärna på info@ournormal.org

6. ATT BLI ANNONSÖR

   1. Annonsörskonton är alltid kostnadsfria för ideella föreningar som arbetar för ändamålet att göra positiv skillnad för ONs målgrupp – dvs barn och unga med funktionsvariationer och deras familjer.
   2. Annonsörer som är företag eller andra juridiska personer med vinstdrivande intresse kan välja att skapa ett kostnadsfritt konto eller teckna ett plus-konto mot en årlig avgift som betalas via Swish eller faktura. Vid godkänd betalning tillhandahålls ytterligare funktionalitet för annonsören – såsom möjlighet att besvara omdömen och dela med sig av unika erbjudanden.
   3. Giltig och uppdaterad information måste anges vid tecknande av plus-konto. Uppfylls inte detta ses det som överträdelse av Villkoren vilket kan resultera i uppsägning.

7. ÅTGÄRDER VID MISSBRUK

  1. Eftersom ON:s målsättning är att skapa ett stödjande nätverk och en informationsplattform som ökar livskvaliteten för familjer med barn med funktionsvariationer förbehåller vi oss rätten att kontakta kontoägare som publicerat innehåll där det råder minsta tveksamhet om innehållets syfte och omedelbart ta bort information som är i strid med Expot:s målsättning.
  2. Föreningen förbehåller sig rätten att neka annonsörer eller när som helst, och utan förvarning, upphäva ett befintligt annonsörskonto om Villkoren inte följs.

8. OM DATAHANTERING

  1. Föreningen kommer aldrig sprida/dela/lämna ut någon privat data som medlemmar har registrerat på ON eller annonsörer registrerat på Expot (varken e-post, lösenord, eller personlig information) till någon utomstående part förutom om så krävs enligt lag. Läs närmare om hur vi behandlar data i vår Sekretesspolicy.
  2. Kakor/Cookies: En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och används till att analysera hur den använder webbsidan. Genom att besöka webbplatsen godkänner du att kakor används. Vi använder kakor för att kunna analysera besöksstatistik. Om du inte samtycker till att kakor används kan du kan neka användningen av kakor, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Här kan du läsa mer om kakor/cookies.
  3. Vi använder Google Analytics för att bättre förstå hur besökarna använder Expots funktionalitet. Du kan läsa mer om hur Google använder denna typ av data här.  Du kan också välja att stänga av Google analytics här .

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  1. ON, Expot och dess originalinnehåll, funktioner, funktionalitet och designelement är och kommer alltid att vara Föreningens exklusiva egendom.
  2. Rätten till varumärket ”Our Normal” och den logotyp som används ägs av Föreningen.
  3. Dessa immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Föreningens skriftliga godkännande.

10. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

  1. Genom att som annonsör skapa ett konto på Expot och som besökare att använda tjänsten godkänner du dess Villkor. Varje annonsör kan när som helst avsluta kostnadsfria annonsörskonto utan att ta hänsyn till uppsägningstid.
  2. Återstående prenumerationstid för plus-konton återbetalas ej vid uppsägning av annonsörskonton. Dock utgår all framtida debitering av kontoägaren till plus-konton omedelbart från och med uppsägningsdatum.

11. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

   1. Svensk lag ska vara tillämplig på dessa Villkor. Tvister i anledning av Villkoren ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

Läs vidare: Läs om tjänstens Sekretesspolicy här.