Användarvillkor

OURNORMAL.ORG

Our Normal (nedan kallat ”ON”), är en webbaserad tjänst som hjälper familjer med barn med funktionsvariationer att hitta och ta kontakt med varandra. Genom att godkänna dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) förbinder du dig att enbart använda ON för detta syfte. Vänligen läs Villkoren noggrant innan du börjar använda ON som drivs av Our Normal Association (med org.nr. 802499-1641) (nedan kallad ”Föreningen”). Genom att bli medlem på ON godkänner du att du är bunden av dessa Villkor.

Föreningen äger rätt att ändra dessa Villkor genom att publicera de ändrade villkoren på ournormal.org. Ändringar ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats på ournormal.org eller på annat sätt godkänts av dig. Om du har några frågor avseende Villkoren, kan du ställa dem till info@ournormal.org.

1. REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTON

 1. Genom att godkänna dessa Villkor garanterar du att du är åtminstone arton (18) år.
 2. Genom att bli medlem godkänner du att all information du fyller i, med undantag för din e-postadress och ditt lösenord, publiceras på ON. Detta innebär att all övrig information som du anger på din familjs profilsida kommer att visas för andra medlemmar på ON.
 3. Det är endast tillåtet att ha ett konto per person på ON.
 4. Som medlem är du ytterst ansvarig för att hålla ditt användarnamn och ditt lösenord hemligt. Som medlem är du därutöver ansvarig för all aktivitet på ON som företas genom ditt konto.
 5. Föreningen eller dess företrädare, anställda och partners tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, förlorad data eller förlorad kommersiell verksamhet om sådan uppstår hos medlem eller tredje part till följd av nyttjande av ON.
 6. Som medlem kan du genom tjänsten själv radera din egen profil på egen begäran. Om något problem kvarstår, vänligen kontakta info@ournormal.org så hjälper vi till i ärendet eller med att radera kontot.

2. FÖRBUD MOT VISS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 1. Det är strikt förbjudet att:
  – nyttja ON för reklam, försäljning av varor och tjänster, eller någon annan form av kommersiell användning,
  – ladda ner och sprida information från ON eller använda i syfte att skicka spam, marknadsföra eller sälja varor eller tjänster, och att
  – publicera kontaktuppgifter direkt i profilpresentationen eller bilderna.
 2. Medlemmar som bryter mot någon av ovanstående bestämmelser kommer omgående att stängas av från ON.

3. UPPFÖRANDEKOD

 1. Föreningen arbetar för att skapa en seriös och välkomnande webbplats som präglas av respekt och omtanke. Du förbinder dig därför att uppträda lämpligt och följa den uppförandekod som regleras i detta av-snitt.
 2. Kontakter som tas ska präglas av vänlig ton och respekt. Använd samma ton som om du skulle träffa personen i verkligheten. Tänk på att vi vet väldigt lite om varje familjs individuella situation samt att läge och dagsform kan variera mycket. Därutöver gäller följande regler för kommunikation mellan medlemmarna. Följande är strikt förbjudet:
  a. personangrepp,
  b. kommentarer med uppsåt att skapa upprördhet eller sprida vilseledande information,
  c. spam,
  d. försäljning och annan marknadsföring,
  e. rådgivning och medicinsk vägledning,
  f. grovt och stötande språk,
  g. pornografiskt, sexuellt eller annat naket innehåll som upplevs som stötande,
  h. diskriminerande tilltal i någon form avseende till exempel identitet, kön, funktionsvariation/funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet eller religion och
  i. politisk eller religiös propaganda.
 3. Som medlem förbinder du dig att alltid respektera andra medlemmars eventuella önskemål om att inte kontaktas.

4. INNEHÅLL

 1. Det är förbjudet att publicera bilder eller texter i ON utan att först ha fått godkännande av materialets rättighetsinnehavare.
 2. Föreningen ansvarar inte för den information som medlemmar själva publicerar på ON eller handlingar som medlemmar utför baserat på tolkning av ON:s innehåll. Föreningen kontrollerar inte medlemmars egna publicerade innehåll på förhand, men granskar löpande så mycket av det publicerade materialet som möjligt för att förhindra överträdelser.
 3. Föreningen ansvarar inte för innehåll i något från ON länkat material, så som innehåll på andra webbplatser, bloggar, forum eller andra användargenererade innehållssidor (”Tredjepartssidor”).
 4. Profilfoton får inte föreställa andra personer än dig och dina familjemedlemmar och inte heller innehålla oriktiga uppgifter i övrigt. Samtliga som medverkar på bilderna ska ha givit sitt godkännande till fotopubliceringen. För barn under 18 år gäller vårdnadshavares godkännande.
 5. Som medlem bekräftar du härmed att du, som vårdnadshavare, har rätt att ta beslut avseende ditt barn och att du har rätt att publicera bilder samt information om ditt barn.
 6. Föreningen accepterar ingen publicering av bilder, videos, texter eller annat innehåll som enligt vår bedömning är stötande, hotfullt, olagligt, rasistiskt eller diskriminerande.

5. ÅTGÄRDER VID MISSBRUK

 1. Eftersom ON:s målsättning är att skapa ett stödjande nätverk som ökar livskvaliteten för familjer med barn med funktionsvariationer förbehåller vi oss rätten att kontakta kontoägare som publicerat innehåll där det råder minsta tveksamhet om innehållets syfte och omedelbart ta bort information som är i strid med ON:s målsättning.
 2. Medlemmarna förväntas själva vara delaktiga i detta och rapportera överträdelser till Föreningen på info@ournormal.org eller genom att använda ”rapportera denna profil”-knappen som finns på varje profilsida.
 3. ON förbehåller sig rätten att neka medlemskap eller när som helst upphäva ett befintligt medlemskap om Villkoren inte följs.

6. OM DATAHANTERING

 1. Föreningen kommer aldrig sprida/dela/lämna ut någon data som medlemmar har registrerat på ON (varken e-post, lösenord, eller personlig information) till någon utomstående part förutom om så krävs enligt lag. Läs närmare om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 1. ON och dess originalinnehåll, funktioner, funktionalitet och designelement är och kommer alltid att vara Föreningens exklusiva egendom.
 2. Rätten till varumärket ”Our Normal” och den logotyp som används ägs av Föreningen.
 3. Dessa immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan Föreningens skriftliga godkännande.

8. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE

 1. Dessa Villkor träder i kraft samma dag som du accepterar dem. Varje medlem kan när som helst avsluta sitt personliga medlemskonto utan att ta hänsyn till uppsägningstid.

9. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

 1. Svensk lag ska vara tillämplig på dessa Villkor. Tvister i anledning av Villkoren ska slutligen avgöras av svensk domstol, varav Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

Läs vidare: Läs om tjänstens Integritetspolicy här.