30 september, 2023

Baserat på det arbete vi drivit med att både samla insikter från familjer i vårt nätverk och föra dialoger med aktörer inom besöksnäringen för ökad inkludering formulerade vi en debattartikel med ett konkret förslag för att underlätta vardagen för alla inblandade parter: inför ett enhetligt fritidsintyg eller fritidskort nationellt!

”För många fritidsaktiviteter, som att gå på nöjesparker, behöver personer med funktionsnedsättning söka och visa upp separata individuella intyg för att få sina behov tillgodosedda. Detta innebär en ytterligare ökad administrativ börda, helt i onödan. I stället bör alla dessa intyg slås ihop och ett nationellt fritidskort införas för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv och jämlik fritid, skriver Jenny Lindström Beijar, grundare och verksamhetsansvarig Our Normal Association.”

Så inleds vår debattartikel i Göteborgsposten där vi exemplifierar med att verksamheter som Liseberg nu har tagit fram ett eget intyg för alla med funktionsnedsättning som besöker parken och har behov av stöd.

Här är en länk till debattartikeln där den går att läsa i sin helhet. Artikeln publicerades i mars 2023.

Uppdatering 2023-09-30
Efter vår debattartikel har den resulterat i motioner på både lokal och statlig nivå från politiker som representerar partier i båda blocken. Vi hoppas detta skapar goda förutsättningar för att förslaget ska ha chans att omsättas till verklighet och uppmuntrar alla att tipsa sina lokala politiker om detta konkreta förslag. På EU-nivå finns ett pågående arbete om införande av ett ”Disability card” men många frågetecken och stor ovisshet kring ett eventuellt införande av detta kvarstår.

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal