7 september, 2017

Johanna Björnhage (förskolelärare och nu verksamhetschef på två förskolor varav en med särskild inriktning för barn med funktionsvariationer) och Lina Bjarnegård Carlsson (logoped på habiliteringen Bräcke) har varit med och tagit fram RättVisat – ett digitalt så kallat kommunikationspass. Appen RättVisat gör det möjligt att förbereda direktkommunikationen mellan en person med kommunikationssvårigheter och andra i dess omgivning, som t.ex. skola, assistenter, läkarbesök eller boende. Nedan berättar Johanna mer om arbetet med appen och vad den innebär.

En bild på hur appen Rättvisat ser ut på en iPad
Appen Rättvisat på iPad

Vad är RättVisat?

RättVisat – mitt digitala kommunikationspass är en app som presenterar dig, vem du är, hur du vill bli bemött och hur du kommunicerar. Ett förstadium till direktkommunikation. I RättVisat lägger du in information om dig, den information som du tycker att andra ska veta för att kunna bemöta dig och hjälpa dig på bästa sätt. Du samlar den på ett ställe och det underlättar för dig i transitioner, byten av personal och egentligen alltid när du ska visa för andra vem du är och hur du kommunicerar. Appen är gratis men finns just nu endast för iPad. RättVisat är ett 3 årigt Arvfondsprojekt

Hur kom ni på att ni ville skapa RättVisat?

Jag hade tidigare gjort ett approjekt och fick genom det höra om hur man i Birmingham skickade USB-enheter mellan skola-boende-familj för att kunna visa filmer på barn. Det borde finnas ett lättare sätt och jag kom att tänka på kommunikationspass – som ju många barn och ungdomar har i pappersform. Att göra en digital version med möjligheten till att visa film och lätt kunna uppdateras blev fröet till det som idag är en färdig app.

Hur används den idag?

På ett generellt sätt kan man säga att alla får använda den som de vill. Av dem som jag vet använder den så fungerar den som presentation av personen med filmer, text och bild inlagt där det beskrivs allt från vem man är och hur man kommunicerar och till vad man gillar att göra. Några familjer har använt den vid rekrytering och utbildning av nya assistenter. Något barn har använt den för att presentera sig själv när hen kommit till tandläkaren eller logopeden. Någon har använt den för att hitta saker att samtala om tillsammans.

En bild på Johanna Björnhage där hon vilar huvudet i handen
Johanna Björnhage har lett arbetet med att ta fram appen RättVisat

Vilken respons har ni fått på Appen?

Jag måste nog säga att responsen varit överväldigande. I skrivande stund har ungefär 700 st laddat ner appen, som ju är gratis! Nästan alla vi pratar med tycker att det är ett jättebra hjälpmedel, att det har saknats och att det är så bra att det är digitaliserat eftersom pappersversionerna främst inte blivit uppdaterade. Möjligheten att använda film på ett enkelt sätt till presentation och förståelse av användaren är också mycket positivt. Men det ska också sägas att många frågar när det kommer för Android och telefon.

Hur ser planen framåt ut?

Vi håller på att utveckla version två. Den kommer innehålla fler funktioner, vara tillgänglighetsanpassad och ligga på en server istället för på själva surfplattan vilket betyder att du loggar in på ditt eget RättVisat-konto. Det betyder att flera personer kan använda samma surfplatta för att komma åt sitt eget RättVisat. Den kommer också att fungera för alla olika system som tex Android och även för telefoner.
Vi kommer också att anpassa till andra målgrupper. När vi byggde den så hade vi barn och ungdomar i fokus. Nästa version ska också försöka rymma personer med neuropsykiatriska diagnoser, demens, stroke, förvärvad hjärnskada.

Här går det att läsa mer om appen RättVisat.

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal