1 juni, 2023

Antalet extra kontakter för oss funkisföräldrar är som vi tidigare belyst ofta överväldigande många.

Att som i detta riktiga exemplet hantera 41 kontakter, fördelat på 7 olika kontaktsätt och 18 olika fysiska platser leder till stress, otrygghet för såväl barn som vuxna. Det underlättar inte heller för att skapa jämställdhet kring kontakthanteringen föräldrar emellan. Med hjälp av visualiseringar kan vi visa på utmaningar i vardagen och få till samtal om hur det skulle gå att göra och organisera annorlunda!

Hur ser er familjs kontaktkarta ut?

En ruta i mitten med texten "Familjens kontakter kring storasyster". Runt om finns 41 rutor med olika kontakter från skola, vård, socialtjänst och övrigt. T.ex. roller som psykolog, specialpedagog, handläggare och ortoped.
Exempel på en funkisfamiljs kontaktkarta

 

Skapa din egna familjs kontaktkarta – för att visa på behoven av stöd!

Hur många kontakter har din familj på er kontaktkarta?
Kanske har ni ännu fler kontakter att hantera än i exemplet ovan – till exempel kring assistans, färdtjänst, specialistvård?

Och hur skulle ni vilja att kontakterna organiserades för att fungera bättre?

Här kan ni ladda ner en mall där ni kan skapa er familjs egen kontaktkarta.
Visualisering kontaktkartor och kontaktkort_Our Normal

Ta gärna med den till möten för att få förståelse från de professioner ni möter och hjälp till bättre koordination och organisering. Vi tipsar också om verktyget SIP som är en lagstadgad rätt att få gott stöd i att planera och hantera kontakterna runt en individ med många insatser från framför allt Socialtjänst och Hälso/sjukvård, men även skola och andra aktörer. Arbetet ska utgå från barnets/individens behov.

I materialet via länken finns även mallar för kontaktkort för att systematisera de olika kontakterna på egen hand.

 

En ruta i mitten med texten familjens kontaktkarta, och tomma rutor att fylla i runtom i olika färgkategoriserade kategorier.
Mall för egen kontaktkarta
Tre exempel på kontaktkort att fylla i för att hålla reda på information om kontakter till Fritids, Försäkringskassan och Logoped.
Exempel på kontaktkort att själva fylla i.

Tack Studio Berget som hjälpt till att designa kontaktkartorna och visa på hur tjänstedesign kan användas för att skapa förändring!

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal