Diagnoser och normbrytande funktionsvariationer

Vår utgångspunkt är att alla människor är unika individer oavsett om man har en diagnos eller inte.

Vi sätter inte begränsningar för vilken typ av normbrytande funktionsvariation, funktionsnedsättning eller diagnos som välkomnas att med på vår mötesplats. Vi tror att det finns ett stort värde i att hitta andra familjer med både delade och olika typer av erfarenheter. Vi har gjort en generell kategorisering där vi särskiljer på erfarenheter från följande områden:

  • Fysisk rörelse/mobilitet
  • Hörsel
  • Inlärning
  • Koncentration / hantera instruktioner
  • Samspel och interaktion
  • Språk och kommunikation
  • Syn
  • Annat

Listan utökas

Listan utökas efterhand som nya diagnoser listas på Our Normal’s plattform – genom att familjer med olika erfarenheter hittar till oss. Ovan listar vi några av de vanligare diagnoserna varav de flesta finns representerade bland de familjer som redan är med på mötesplatsen idag.

Vi tillhandahåller inte medicinsk information och skriver bara kort om varje diagnos. Vi länkar endast vidare till pålitliga informationskällor där mer information finns att hämta. Saknar du något i listan där man skapar sin familjeprofil? Skicka ett mail till info@ournormal.org så lägger vi till det!

En diagnos är trots allt bara benämningen på ett känt tillstånd eller vissa särskilda förutsättningar – inte på något sätt en hel beskrivning av en individ. Vi vill också vara en positiv kraft i att förändra synen på diagnoser till något som inte är konstigt eller utpekat som direkt avvikande. För vi tror på värdet av ett diversifierat samhälle. Ett samhälle där alla får plats och där alla behövs!