Dravets syndrom är uppkallat efter den franska barnneurologen Charlotte Dravet som beskrev syndromet för första gången 1978, och 2001 upptäcktes en mutation i genen SCN1A (vilket står för minst 80 procent av fallen av Dravets syndrom). 

Syndromet innebär kraftiga epileptiska anfall och visar sig oftast under det första levnadsåret.

Syndromet kan också innebära temperaturkänslighet, skakighet och en utvecklingsvariation/utvecklingsstörning.

Läs mer om Dravets syndrom hos:

Dravet Awareness Day uppmärksammas den 23 juni.