Osteogenesis imperfecta, OI, är en sjukdom som beror på en genetisk förändring i det vanligaste proteinet i benvävnaden (kollagen). Det främsta kännetecken är skört skelett vilket medför att barn lätt får frakturer, även utan att ramla eller göra sig illa.

Symptomen varierar i allt från svårare till lindrigare former. Idag finns flera medicinska behandlingsmetoder för att minska bennedbrytningen.

Läs mer: