Om Our Normal

Our Normal drives av foreldre som selv har barn med funksjonsvariasjoner.

Har dere også tenkt at dere skulle ville finne og kunne kontakte andra familier med lignende opplevelser? For å stille et spørsmål, dele tips eller finne på noe sammen? Kanskje dere leter etter støtte som en nybakt familie? Eller kanskje dere selv har erfaring som dere ønsker å dele med andre? I så fall har dere tenkt de samme tankene som oss!

Hva er ournormal.org?

Ournormal.org er en kontaktside som er åpen for familier som lever med barn med funksjonsvariasjoner. Tjenesten gjør det mulig for familier å finne hverandre basert på forskjellige ting – som for eksempel erfaring av typen funksjonsvariasjon, men også interesser, aldre, steder og mye mer. Her ser vi selvfølgelig hverandre først og fremst som enkeltindivider, og at opplevelsen av en funksjonsvariasjon bare er en del av den hver av oss er.

Tjenesten har ingen diskusjonsforum eller generelle råd og tips til familier, men fokus er helt på å muliggjøre den individuelle kontaktopprettelsen. Mellom foreldre, barn og søsken. Omtrent litt som nettstedene som er tilgjengelige for backpackere och singler!

Les mer på vanlige spørsmål

Hvem kan opprette en konto?

Ournormal.org er åpen for familier med barn med funksjonsvariasjoner av ulike typer. Hørsels- eller synshemming, hjernskade, kromosomavvik, autisme, cerebral parese, bevegelseforstyrrelser, muskelsykdom, sjeldne eller ingen diagnose… Vi setter ingen begrensning for hva slags funksjonsvariasjoner som omfattes av tjenesten, men tror den kan være nyttig for dem som har behov for den. Noen ganger er behovene like – noen ganger forskjellige.

Det vi har til felles er imidlertid at vi har større eller mindre behov for noen form av tilpasning, og ser stor verdi i det å kunne støtte hverandre i alt fra stort til smått. Vi viser hverandre respekt og omtanke!

Les mer på vanlige spørsmål

Hvem driver ournormal.org?

Tjenesten drives av den idelle foreningen «Our Normal Association», basert i Göteborg (Sverige). Foreningen er startet med det formål å utvikle nettsiden www.ournormal.org, samt arbeide for utvikling av flere moderne digitale verktøy for familier med barn med funksjonsvariasjoner. Foreningen er frittstående, partipolitisk og religiøst uavhengig.

Foreningen har en visjon om at ingen familie, foreldre som barn, skal føle seg isolert og alene på grunn av en funksjonsvariasjon. Og vi tror at moderne digitale verktøy er en viktig del av veien dit!

Les mer på vanlige spørsmål

Initiativtagare

Hoved-initiativtaker er Jenny Lindström Beijar, hvis eldste datter ble født med Downs syndrom. Jenny har erfaring fra internasjonalt arbeid og 8 år som ledelseskonsulent. Sammen med et team som består av jurister, interaksjonsdesignere og utviklere har hun jobbet med å lage den første versjonen av nettstedet. Du kan også følge Jenny på bloggen hennes.

Our Normal Family Story

Opprett familieprofilen deres og bli en del av fellesskapet i dag!

Møt andre familier som deler en felles interesse? Planlegg et leketreff eller en foreldrelunsj? Be om tips i forbindelse med en reise? Være en støtte for andre familier?

Opprett familieprofil