Om Our Normal

Our Normal drivs av föräldrar som själva har barn med funktionsvariationer

Har ni också tänkt att ni skulle vilja hitta och kunna kontakta andra familjer med liknande erfarenheter? För att ställa en fråga, dela tips eller hitta på något tillsammans? Kanske söker ni stöd som nybliven familj? Eller kanske har ni själva erfarenheter att dela med er av? I så fall har ni tänkt samma tanke som oss!

Vad är ournormal.org?

Ournormal.org är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn med funktionsvariationer. Tjänsten gör det möjligt för familjer att hitta varandra baserat på olika saker – så som erfarenheter av typ av funktionsvariation, men även intressen, åldrar, ort med mera. Här är det självklart att vi alla ser varandra som individer i första hand, och att erfarenhet av en funktionsvariation enbart är en del av den var och en av oss är.

Tjänsten har inga diskussionsforum eller generella råd och tips till familjer, utan fokus är helt på att möjliggöra det individuella kontaktskapandet. Mellan föräldrar, barn och syskon. Lite som de sajter som finns för backpackers och singlar ungefär!

Läs mer på vanliga frågor

Nyligen har vi även lanserat Our Normal Expo – som är en digital annonsportal och presentationsyta där familjer kan hitta ett anpassat utbud av aktiviteter, produkter och resor.

Vem får skapa konto?

Ournormal.org är öppen för familjer med barn med funktionsvariationer av olika slag. Hörsel- eller synnedsättning, hjärnskada, kromosomavvikelse, autism, cerebral pares, rörelsehinder, muskelsjukdom, sällsynt eller ingen diagnos… Vi sätter inte en begränsning för vilken typ av funktionsvariationer som omfamnas av tjänsten, utan tror att den kan göra nytta för den som känner behov av den. Ibland är behoven lika – ibland olika.

Gemensamt är dock att vi har större eller mindre behov av någon form av anpassning och ser ett stort värde av att kunna stötta varandra i alltifrån stort till smått. Vi visar varandra respekt och omtanke!

Läs mer på vanliga frågor

Vem driver ournormal.org?

Tjänsten drivs av den ideella föreningen Our Normal Association med säte i Göteborg (Sverige). Föreningen har startats med syftet att utveckla webbplatsen www.ournormal.org samt att arbeta för framtagande av fler moderna digitala verktyg för familjer med barn med funktionsvariationer. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har en vision om att ingen familj, förälder som barn, ska känna sig isolerade och ensamma på grund av en funktionsvariation. Och vi tror att moderna digitala verktyg är en viktig del av vägen dit!

Läs mer på vanliga frågor

Initiativtagare

Huvudsaklig initiativtagare är Jenny Lindström Beijar, vars äldsta dotter föddes med Downs syndrom. Jenny har erfarenhet från internationellt arbete och 8 år som managementkonsult. Tillsammans med ett team av jurister, interaktionsdesigner och utvecklare har hon drivit arbetet med att skapa en första version av webbplatsen. Du även kan följa Jenny på hennes blogg.

Our Normal Family Story