Har ni också tänkt att ni skulle vilja hitta och kunna kontakta andra familjer med liknande erfarenheter? För att ställa en fråga, dela tips eller hitta på något tillsammans? Kanske söker ni stöd som nybliven familj? Eller kanske har ni själva erfarenheter att dela med er av? I så fall har ni tänkt samma tanke som oss!

Vad är ournormal.org?

Ournormal.org är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn med funktionsvariationer. Tjänsten gör det möjligt för familjer att hitta varandra baserat på olika saker – så som erfarenheter av typ av funktionsvariation, men även intressen, åldrar, ort med mera. Här är det självklart att vi alla ser varandra som individer i första hand, och att erfarenhet av en funktionsvariation enbart är en del av den var och en av oss är.

Tjänsten har inga diskussionsforum eller generella råd och tips till familjer, utan fokus är helt på att möjliggöra det individuella kontaktskapandet. Mellan föräldrar, barn och syskon. Lite som de sajter som finns för backpackers och singlar ungefär!

Vem får skapa konto?

Ournormal.org är öppen för familjer med barn med funktionsvariationer av olika slag. Hörsel- eller synnedsättning, hjärnskada, kromosomavvikelse, autism, cerebral pares, rörelsehinder, muskelsjukdom, sällsynt eller ingen diagnos… Vi sätter inte en begränsning för vilken typ av funktionsvariationer som omfamnas av tjänsten, utan tror att den kan göra nytta för den som känner behov av den. Ibland är behoven lika – ibland olika.

Gemensamt är dock att vi har större eller mindre behov av någon form av anpassning och ser ett stort värde av att kunna stötta varandra i alltifrån stort till smått. Vi visar varandra respekt och omtanke!

Fotograf: Sven Andersson

Fotograf: Sven Andersson

Vem driver ournormal.org?

Tjänsten drivs av den ideella Föreningen Familjevänner med säte i Göteborg (Sverige). Föreningen har startats med syftet att utveckla webbplatsen www.ournormal.org samt att arbeta för framtagande av fler moderna digitala verktyg för familjer med barn med funktionsvariationer. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har en vision om att ingen familj, förälder som barn, ska känna sig isolerade och ensamma på grund av en funktionsvariation. Och vi tror att moderna digitala verktyg är en viktig del av vägen dit!

Huvudsaklig initiativtagare är Jenny Lindström Beijar, vars äldsta dotter föddes med Downs syndrom. Jenny har erfarenhet från internationellt arbete och 8 år som managementkonsult. Tillsammans med ett team av jurister, interaktionsdesigner och utvecklare har hon drivit arbetet med att skapa en första version av webbplatsen. Du även kan följa Jenny på hennes blogg Our Normal Family Story.

Jenny - intiativtagare

Jenny - intiativtagare

Varför ett namn på engelska?

Ja, vi tänker stort. Vi vill att det ska gå att ta kontakter både lokalt, och även internationellt på sikt. För visst skulle det vara spännande om det gick att finna en vänfamilj i ett annat land? Eller någon som kan ge tips inför en resa? Tack vare våra mixade erfarenheter hoppas vi med tjänsten kunna öppna dörrar till nya möjligheter. Kanske till och med möjligheter som andra familjer faktiskt inte har?!
Förhoppningen är även att kunna introducera fler översättningar på sikt.

Hur finansieras arbetet?

Our Normal drivs som en ideell förening och plattformen har möjliggjorts genom bidrag inom social innovation. För att säkerställa fortsatt stabilitet kommer arbetet drivas med fortsatt kombination av ideella krafter samt bidrag, donationer och sponsring. Samarbetspartners ges dock inte under några omständigheter tillgång till den privata information som delas på familjeprofilsidorna. Du kan läsa mer om hur detta regleras i våra Användarvillkor och vår Sekretesspolicy.

Förhoppningsvis kommer vi i framtiden kunna erbjuda ett visst urval av relevanta tjänster eller produkter om sådana önskemål finns från användarna. Our Normal är dock först och främst en kontaktsida och inte en marknadsplats.

På vilket sätt kan man stötta arbetet?

Har du en idé om hur tjänsten borde utvecklas? Har du kompetens inom digital utveckling och vill bidra? Har du ett stort kontaktnätverk eller ett samarbete du vill tipsa om? Eller vill du sponsra projektet?
Kontakta oss mer än gärna på info@ournormal.org!

Media och Kontakt

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss? Välkommen att höra av dig till info@ournormal.org så lovar vi att återkomma snart!

Kontaktinformation till initiativtagare Jenny Lindström Beijar:
Mail: jenny@ournormal.org
Telefon: 0733 98 82 89

(Tack till fotograf Andi Weiland och Sozialhelden för utvalda foton)

Skapa er familjeprofil och bli en del av gemenskapen idag!

Träffas kring ett gemensamt intresse? Planera en lekträff eller föräldralunch? Fråga efter tips inför en resa? Vara ett stöd för andra familjer?

Skapa familjeprofil