8 februari, 2023

Our Normal har under hösten 2022 lett ett arbete med att samla insikter och synpunkter kring inkluderande hemdesign tillsammans med IKEA. Vid ett internationellt seminarium i februari 2022 delades insikterna från detta arbete med deltagare med olika kompetenser, roller och från ett stort antal olika länder.

  • Vad innebär universell design och inkluderande innovation?
  • Vilka insikter och lärdomar kan företag få från att utforska nya perspektiv genom att lyssna till röster som annars sällan hörs i de vanliga kundpanelerna?
  • Vad innebär inkludering i hemmet för familjer med barn med normbrytande funktionalitet?
  • Finns exempel på inkluderande och exkluderande design?

Det och mycket mer delade Our Normal’s grundare Jenny Lindström Beijar med sig av till deltagarna vid Ikea Social Entrepreneurship days 31 januari – 1 februari 2023.

Föredraget belyste inkludering av barn och unga med normbrytande funktionalitet i stort och gav en introduktion till samt tog upp generella exempel på universell design.

Vid eventet delades delade också insikter kring det specifika uppdrag Our Normal haft att genomföra research med familjer i vårt nätverk kring inkluderande hemmiljöer. Under hösten 2022 deltog ett flertal familjer i djupintervjuer om sina hemmiljöer och delade med sig om sina tankar kring både miljöer generellt och specifika produktexempel. Arbetet summerades i insikter som öppnar upp för både mindre produktförbättringar som nya innovationer.

Som ett medskick till alla deltagare delades bland annat denna bild  nedan. Bilden  handlar om att genom att lyssna till röster som annars sällan blir hörda – så öppnas dörrar till helt nya möjligheter.

Vi är tackar IKEA och IKEA Social Entrepreneurship för att ni bjöd in oss att genomföra detta uppdrag och delta vid detta event!

 

Piechart with 2 small pieces saying "what you know" and "what you know you don't know" and one big piece saying "what you don't know you don't know"

 

Är du, ditt företag nyfikna på att höra mer om inkluderande research, universell design och inkluderande innovation utifrån perspektivet funktionalitet? Tveka inte att höra av er till jenny@ournormal.org !

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal