8 mars, 2023

Vi genomför just nu en insamling av idéer och förslag kring hur Skistar’s fjällupplevelser ska kunna bli mer inkluderande. Var med och bidra med dina tankar och idéer via vår enkät eller via en intervju!

Vi är glada över att berätta att vi under vintern och våren 2023 har fått möjligheten att samla idéer och förslag kring hur Skistar ska kunna erbjuda en mer inkluderande fjällupplevelse. Detta arbete genomför vi genom intervjuer med familjer, samt att vi samlar synpunkter via enkät och sociala medier.

Resultatet från detta arbete kommer sen ligga till grund för en summerad bild kring vilka parametrar familjer med barn med olika funktionalitet tycker är viktiga när det kommer till delaktighet och inkludering i samband med fjällupplevelser.

Vill du vara med och tycka till?

Då finns chansen att besvara vår enkät som är öppen till 22 mars!

Vill du bli intervjuad går det också bra att maila info@ournormal.org med titeln ”intresseanmälan intervju fjällupplevelser”.

Två barn som åker på ett skidhopp och en vuxen på skidor bredvid

 

Om datainsamlingen:
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen – via enkät eller intervju. Genom att delta ger du ditt samtycke att Our Normal får ta del av de tankar och synpunkter du delar både avseende din roll som vårdnadshavare, samt de eventuella reflektioner och perspektiv som ditt/dina barn under 18 år delar med sig av.

Our Normal Association 802499-1641 (“Our Normal”) är datainsamlingsansvarig och kommer samla in uppgifter i form av ålder, kön, och även frågor rörande typ av funktionalitet/funktionsvariationer/ funktionsnedsättning som ni har erfarenhet av i familjen.

Frågor i enkäten besvaras helt anonymt, och de enskilda svaren kommer endast att läsas av Our Normal’s team och ej delas vidare. Uppdragsgivaren kommer endast få ta del av aggregerad data utan spårbarhet/möjlighet att koppla datan till en individ.

Vid sista frågan ges ni möjligheten att själva dela en mailadress. Detta är helt valfritt och kommer ej användas i annat syfte än för att fråga om ni vill delta i en fördjupande intervju.

Den specifika datan som samlas in under uppdraget kommer sparas i  som mest 12 månader från dess att datainsamlingen äger rum.

Du har rätt att få information om den data vi samlat in, och kan när som helst be att den i den mån det är möjligt helt och hållet tas bort. Om du vill göra detta så maila jenny@ournormal.org.

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal