2 november, 2020

Äntligen har tillgänglighet och inkludering börjat ta plats högre upp på verksamheters agenda! Allt fler aktörer börjar intressera sig för universell utformning, vilket är ett begrepp som innebär att utforma produkter, verksamheter, lösningar osv. utifrån allas behov redan från början.

Därför är vi väldigt glada att kunna berätta om vårt nya initiativ Platser för alla! där vi tillsammans med Alfons Åbergs Kulturhus, och med kompetens från The Service Design studio samt stöd av Vinnova, kommer arbeta kring frågan ”Hur skapar vi platser där ALLA barn kan mötas i leken?”

Lekplats med rutschbanor

 

Projektet innebär till stor del att vi ska ta hjälp av er, familjer i vår målgrupp, för att tillsammans med Alfons Åbergs Kulturhus ta fram ett dokument kring utformande av lekmiljöer där ALLA barn ska kunna mötas i leken.

Vi vill visa att genom den erfarenhet vi/ni familjer med funktionsvariationer har så kan vi bidra med riktigt värdeskapande insikter för utveckling och innovation!

Arbetet genomförs i två steg där vi genom olika kanaler ställer frågor till er familjer. I steg 1 fokuserade vi på HUR ni familjer vill, och kan, vara med och engagera er för att påverka olika aktörer.

Vi har ställt frågor både på Instagram och i en enkät som ni hittar här och som fortfarande är helt okej att svara på – det går aldrig att samla in för mycket information på ämnet! I detta steg genomförde vi även ett antal videointervjuer med föräldrar.

En docka föreställande Alfons sitter i förgrunden. I bakgrunden ser man fem personer runt ett bord.
Planeringsmöte på Alfons Åbergs Kulturhus

I steg 2 ställer vi frågor om på vilka sätt en mötesplats som Alfons Åberg Kulturhus bättre skulle kunna möta familjers olika behov. Detta genomförs med en något mer avancerad enkät där ni föräldrar har möjlighet att utveckla era svar med era egna ord. Den hittar ni här. Dessutom har vi adderat en enkät som barn (tillsammans med föräldrar) kan svara på! Den finns här.

Dessutom innefattar steg 2 även workshops där föräldrar digitalt träffas tillsammans med oss för att diskutera frågor kring detta ämne ännu mer utförligt.

Dockan Alfons sitter i en soffa. Mitt i bild finns en tavla som det står Alfons Åbergs Kulthus på.
Alfons Åbergs Kulturhus

Målet med projektet är att utifrån konceptet om universell utformning som bas både bidra till enkla idéer som Alfons Åbergs Kulturhus kan förverkliga direkt i sin verksamhet samt identifiera utvecklingsområden för framtiden och som kan göras på lite längre sikt.

En viktig del i projektet är också att bidra till kunskapsbyggande och kunskapsspridning kring hur man kan arbeta med universell utformning i olika typer av verksamheter. Här kommer vi under 2021 att bjuda in designers, arkitekter, stadsutvecklare med fler till ett seminarium för att de ska få ta del av våra familjers perspektiv – både kring hur man på ett bra sätt kan involvera och engagera oss familjer (utifrån den pressade vardag som ofta råder) och kring hur ett arbete kring universell utformning kan drivas och generera idéer för ökad inkludering, innovation och värdeskapande i arbetet!

Är ni nyfikna på att veta mer om arbetet?
Kontakta gärna projektledare Jenny Lindström Beijar på jenny@ournormal.org!

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal