16 februari, 2018

Forum SKILL arbetar just nu med projektet ”Något har hänt”, vilket handlar om att ta fram informerande material om sexuell utsatthet för personer med intellektuella funktionsvariationer. Detta sker i sviterna av det tidigare projektet ”Så funkar sex”. Vi har pratat med Rebecca som berättade om projekten och forums SKILLs övergripande arbete.

Vilka är forum SKILL?

Vi är en resursorganisation som driver olika projekt och sociala företag som riktar sig mot människor med intellektuella funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Den gemensamma nämnaren för alla våra projekt och verksamheter är att vi utgår från mänskliga rättigheter och att vi samarbetar med dem vi vänder oss till – personer i våra målgrupper.

Vi brukar tänka att vi fyller luckor i samhället. Inte allt för sällan händer det nämligen att vi jobbar med ett projekt eller en verksamhet, och i samband med det ser andra behov vi sedan utforskar möjligheten att göra något åt.

Projektmedarbetare sitter tillsammans vid ett bord
Projektmedarbetare!

Hur kommer det sig att ni drog igång arbetet med ”Så funkar sex”?

Vi hade jobbat med personer med intellektuella funktionsvariationer och andra kognitiva svårigheter tidigare och uppmärksammat att information och bra sätt att jobba med frågor som rör sex, kroppen och relationer var bristande. Därför startade vi projektet ”Fördom & Stolthet” vilket handlade om frågor som rör HBTQ och normer kring kön, sex och kärlek. När vi sedan presenterade detta för målgruppen visade det sig att många hade förväntat sig mer konkret information. Vi fick frågor om allt från hur man gör när man flirtar, hur man frågar ut någon på dejt och hur preventivmedel funkar. Vi trodde att det fanns bra information om detta men konstaterade att så inte var fallet, det som var tillgängligt innefattade förlegat material som varken var normkritiskt eller inkluderande och dessutom uppfattades som barnsligt. Som vuxen ska man inte bli tilldelad material anpassat för barn, därför startade vi ”Så funkar sex” som en avknoppning på ”Fördom & Stolthet” och frågade sedan de vi arbetar mot vad de ville veta!

Hur är det tänkt att det material som finns till ”Så funkar sex” kan användas?

Materialet till ”Så funkar sex” är anpassat för personer i åldrarna 16 år och uppåt och består främst av en lättläst bok med text, illustrerade bilder och fotografier. Tanken är att man ska kunna bläddra i boken själv men att man även ska kunna titta i den tillsammans med anhörig eller personal. Det finns också en handledningsbok för personal som presenterar hur man kan prata om de olika kapitlen i boken, vilka frågor man kan ställa samt exempel på en del övningar man kan göra. Till materialet hör också en spelfilm, “Om sex”, där skådespelarna själva har intellektuella funktionsvariationer.

Två bilder ur filmen "Om sex"
Två bilder ur filmen ”Om sex”

Vilken respons har ni fått på ”Så funkar sex”?

Uppfattningen vi fått är att när personer läser boken första gången känns det lite ovant. Många verkar dock tycka att det är väldigt spännande – det känns som att de tänker ”äntligen!”. När personer i målgruppen inser att det verkligen är en bok för dem vill de titta vidare även om det känns lite främmande i början. Vad gäller personal säger de ofta att det är skönt att ha ett konkret material som rör dessa frågor, vilket gör att de inte behöver utgå från sig själva och sina egna erfarenheter. Behovet att lyfta på locket och prata om sex, kroppen och relationer är stort. Vissa tycker det är svårt och att det kan bli för mycket att hantera om man väcker många tankar och frågor på samma gång. Vi tycker man ska våga ändå eftersom behovet finns!

Nu jobbar ni med projektet ”Något har hänt” – vad handlar det om?

I “Så funkar sex” ville vi hålla ett positivt fokus på det lustfyllda. Om man lär känna sin kropp och sexualitet ökar möjligheten att förstå vad som är bra för en själv, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att inte hamna i dåliga situationer. Skulle det vara så att man trots allt hamnar i en utsatt situation är det dock viktigt att veta hur man ska hantera den.

När vi startade ”Något har hänt” började vi med att undersöka kompetensen inom de professioner som jobbar med sexuellt våld. Tanken var att vi skulle lära oss av de som jobbar med detta för att sedan tillgängliggöra informationen. Dock konstaterade vi att det inte finns så mycket kompetens gällande intellektuella funktionsvariationer på de ställen där man möter och arbetar med människor som blivit utsatta för sexuellt våld. Vi insåg att det är komplicerat att hänvisa vår primära målgrupp till myndigheter och organisationer som inte har kunskap och kompetens att kunna möta dem. Om vi hänvisar någonstans så vill vi kunna garantera att de har ett bra bemötande, och det kan vi inte idag. Arbetet förändrades därför från grundtanken – i stället för att lära oss fick vi ta rollen att uppmana aktuella yrkesgrupper att börja ta detta på allvar.

Vårt fokus på att skapa material och metoder för att prata om sexuellt våld på ett bra sätt. Materialet ska bland annat få personer med intellektuella funktionsvariationer andra kognitiva svårigheter att veta sina rättigheter, vad som är olagligt, att det är tillåtet att säga ifrån och hur man gör en anmälan. Framförallt ska de kunna känna att de inte är ensamma och att det finns sätt att må bättre!

Rebecca sitter vid ett bord
Rebecca

Vilka är era förhoppningar på framtiden?

Vilken stor men bra fråga, det är svårt att sammanfatta på ett tydligt sätt. Främst vill vi att personer med intellektuella funktionsvariationer ska ha samma möjligheter som vem som helst att få lära sig om sin kropp, sex, relationer och liknande ämnen. Vidare vill vi också att det ska finnas ett bra skyddsnät! Önskvärt vore riktlinjer kring hur man pratar om sådana här ämnen samt krav på att man ska prata om det regelbundet. De yrkesgrupper vi haft kontakt med under arbetets gång, exempelvis polis och ungdomsmottagningar, verkar ha insett det viktiga i att sänka trösklarna, arbeta fram riktlinjer och producera tillgängligt informationsmaterial. Man kan inte säga att alla är välkomna på en plats utan att sedan veta hur man faktiskt kommunicerar med alla. Nu känns det dock hoppfullt för framtiden!

Sheila Silvestre, projektmedarbetare i både ”Så funkar sex” och ”Något har hänt”, har egen erfarenhet av sexualundervisningen i särskolan. Vi hade förmånen att få en kommentar kring detta av henne nedan:

Om jag ska vara ärlig så minns jag inte alls att vi hade sexualundervisning i särskolan. Och om några sexualutbildare kom till skolan så fick vi mest information om kondomer. Under en sexualutbildning på sär-gymnasiet, där vi tränat på att trä kondomer på en pinne, minns jag att jag en gång frågade om mödomshinnan. Ingen av utbildarna visste varken vad det var eller var den satt. Jag hade jättemycket frågor om kroppen men visste inte vem jag kunde fråga, eller att man ens kunde prata om det. Det hände så mycket med kroppen och ibland kändes det obehagligt, så det var tråkigt att fokus bara låg på att skydda sig när man har sex. Dessutom blev det barnsligt – ska man prata om sex så borde man få lära sig om kön, mens, hur kroppen funkar och vad den kan göra. Det hade jag velat ha i skolan! Mina erfarenheter av sexualundervisningen är jättetråkiga, därför känns det så bra för mig att jobba med ”Så funkar sex”.

Fördom och stolthet”, ”Så funkar sex” och ”Något har hänt” vänder sig alla till personer från 16 år och uppåt – med intellektuella funktionsvariationer. För yngre målgrupper men på samma tema finns annat bra material och arbete som görs av till exempel Stopp! Min kropp!, Tre ska bli noll och appen Privatliv.

***

Our Normal är en sammankopplande tjänst för familjer med barn med funktionsvariationer. I våra reportage tar vi främst upp familjeberättelser men vill också gärna beröra ämnen som kan vara viktiga framtidsfrågor.

Vi har ingen åldersgräns för vilka som får vara med på Our Normal – det baseras helt på vilket behov man känner att man har som familj. Kontaktbehov kan ju till exempel ändras men fortfarande vara stora även i mer vuxen ålder.

Bli del av en stöttande gemenskap!

Att skapa en profil på Our Normal är enkelt och helt kostnadsfritt. Profilsidorna är enbart synliga för andra medlemmar. Bli en del av gemenskapen för att kunna ta nya kontakter och finnas där för andra familjer!

Läs mer

Missa aldrig en nyhet från oss

Ange din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev. (Vi lovar att bara skicka nyhetsbrev lagom ofta! Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du vill.)
Our Normal